گروه صنعتی جی اند آر  کلیه محصولات تولیدی خود را به مدت سه سال از تاریخ خرید ضمانت و شامل ده سال خدمات پس از فروش می نماید .

 

موارد زیرشامل ضمانت نمیگردد
روکش صندلی
هرگونه خرابی ناشی از وارد نمودن ضربات شدید و خرابی های ناشی از حمل و نقل
آسیبهای ناشی از تماس با اشیائ گرم، آتش و نور مستقیم
صدمات ناشی از تماس با اشیای برنده
تعمیر یا باز و بسته شدن محصول توسط افراد متفرقه و خارج از نظارت واحد خدمات پس از فروش
استفاده مداوم از محصولات در سطوح ناهموار
بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله و غیره
مخدوش بودن شماره سریال محصول
عدم تطبیق شماره مندرج در کارت ضمانت با شماره سریال محصول

تلفن خدمات پس از فروش :    ۹۸۲۱۶۶۷۰۳۹۹۳

شروع گارانتی از زمان صدور فاکتور محاسبه خواهد شد .  بدیهی است در صورت فقدان فاکتور زمان تولید محصولات ملاک شروع گارانتی خواهد بود .

کلیه محصولاتی که از این گالری تهیه می نمایید در صورتی که ساخته شده توسط سایر شرکت ها باشد دارای ضمانتنامه های معتبر از سوی شرکت سازنده می باشد و در غیر این صورت شامل شرایط و ضوابط گارانتی این نمایشگاه به مدت ۳ سال می باشد  .